Weby o kosmonautice: Pro začátečníky | Pro pokročilé | Pro odborníky | Pro zájemce

Fascinující kosmonautika

Kosmonautika je technika pro létaní do vesmíru, pro jeho průzkum a využití. Kosmonautika je mimořádný obor lidské činnosti pro lidi různého zaměření. Co vše je vlastně kosmonautika? Může zaujmout i Vás?

Přečtěte si více...

Co vše je kosmonautika?

Kosmonautika nám umožňuje vesmír prozkoumat, pochopit a využít.

Rozšiřování obzorů

Coleman[ová] a Leslie uvnitř Spacelabu (26.10.1995)Jednou z přirozených lidských vlastností je touha po poznání, objevování a chápání světa. Lidstvo si od nepaměti klade otázky typu Kdo jsme? Odkud přicházíme? Kam jdeme? Odpovědi přináší mimo jiné i základní vědecký výzkum, který má v kosmu mnoho příležitostí k rozvoji. Celý rozlehlý vesmír můžeme mnohem lépe zkoumat, pokud své přístroje vyneseme nad zemskou atmosféru, která zachycuje, nebo zkresluje velkou část spektra, ve kterém můžeme vesmír pozorovat. Kosmonautika také umožňuje přímo zkoumat jinak zcela nedostupné oblasti, jako například planety a jiná tělesa naší Sluneční soustavy. Získané poznatky nám umožňují lépe pochopit vznik a vývoj Vesmíru, Země i života. Některé informace dokážeme prakticky využít, jiné se nám mohou později hodit při průzkumu vzdálenějších oblastí kosmu, nebo dokonce při jeho postupném osidlování.

Poznámka: Mezi krásné příklady základního výzkumu patří kosmické sondy (Pioneer, Voyager, Galileo, Cassini, Mars Express, MER, ...), automatické astronomické observatoře (HST, Chandra, SOHO, ...), řada vědeckých družic, včetně úspěšné řady českých družic Magion (měření magnetosféry a ionosféry Země), ale také experimenty prováděné kosmonauty při pilotovaných letech (Apollo, Saljut, STS, Mir, ISS).

Přímý užitek

Uvolnění observatoře Spartan 201 k volnému letu (01.11.1998)Kosmický prostor má řadu zvláštních vlastností, jejichž využití může být výhodné. Nachází se mimo ochranný, ale někdy rušivý vliv zemské atmosféry, je tam téměř dokonalé vzduchoprázdno (vakuum), dlouhodobý stav beztíže (mikrogravitace) a skvělý výhled.

Nejzřetelněji jsou výhody znatelné v oblasti globálních telekomunikací. Přes retranslátory v kosmu můžeme přenášet mezi kontinenty radiové signály, nesoucí obraz a zvuk mnoha televizních i rozhlasových stanic, telefonní hovory, nejrůznější data a také třeba tísňová volání. Nejznámějšími telekomunikačními družicemi jsou systémy společností Intelsat, Astra nebo Inmarsat. Tísňová volání zachycuje a přenáší systém Kospas/Sarsat.

Velmi zajímavý a užitečný může být i pohled z kosmu zpět na Zemi (tzv. dálkový průzkum Země). Globální nadhled a přirozené sledování všech souvislostí i detailů přináší přímý užitek při odhalování skrytých přírodních bohatství, sledování počasí a vývoje vegetace například pro potřeby zemědělství, ale i při kontrole změn v životním prostředí. Je tak ale samozřejmě možné sledovat i vojenské a jiné strategické cíle. Příkladem meteorologických družic jsou NOAA nebo Meteosat, dálkovému průzkumu slouží družice LandSat.

Zvláštní soustavou družic, u nichž známe vždy přesnou dráhu, můžeme s pomocí speciálního přijímače na Zemi určit svou polohu s přesností na několik metrů. Takovými soustavami jsou americký GPS, ruský Glonass, nebo připravovaný evropský Galileo.

Všechny tyto služby a možnosti jsou dostupné téměř po celém povrchu Země.

Rozvoj technologií

Příprava LEMu pro bezpilotní let Apollo 5 (1967)Dostat se do vesmíru a dokázat v něm spolehlivě pracovat je mimořádně obtížné. Uvědomme si, že jen pro dosažení oběžné dráhy Země je třeba získat rychlost asi 8 km za sekundu, což je mnohonásobně více, než rychlost náboje, vystřeleného z pistole. V kosmu na nás pak čekají obrovské vzdálenosti, extrémní teploty (-150°C až +200°C i více), vzduchoprázdno, pronikavá radiace, omezené zdroje energie i surovin a to vše bez možnosti snadné údržby nebo opravy. Kosmonautika tedy musí překonávat velké překážky, a proto zvyšuje naše technologické možnosti (i pro použití na Zemi). Těžce nabyté zkušenosti při řešení problémů kosmonautiky lze velmi dobře využít v různých oborech (řízení projektů, zásobování, technologie, materiály).

Tento nepřímý užitek vůbec není zanedbatelný, protože se např. uvádí, že každý dolar, investovaný do programu Apollo, se vrátil v průmyslových aplikacích třikrát.

Konstrukci umělých kosmických těles dobře zvládá i ČR. Naši vědci a technici měli a mají řadu svých přístrojů na družicích Interkosmos, VEGA, Magion, Cluster atd.

Zábava, poučení a dobrodružství

Snímek útesu Cape Verde doplněný počítačem o rover Opportunity v solu 958 [Sol 958] (04.10.2006)Některé snímky z teleskopu HST jsou prostě nádherné a obrázky povrchu Marsu z roverů MER jsou fascinující. Kosmická technika je i ukázkou pěkného designu a dokonalého zpracování. Při výpravách Apollo na Měsíc se tajil dech lidem na celém světě. Sledování a studium vývoje kosmické techniky i výsledků kosmického výzkumu nám tedy přináší zábavu, poučení i dobrodružství. Zatím je to výsada relativně malého počtu lidí, ale s rozvojem kosmické dopravy a turistiky se s podobnými zážitky bude moci seznámit téměř každý člověk.

Posouvání hranic života a civilizace

Aldrin z Apolla 11 u souboru EASEP (21.07.1969)Kosmický prostor je nekonečně rozlehlý a nepoznaný. Lidstvo tak zde má skvělý prostor pro svůj další rozvoj. Země začíná být lidstvu malá a v kosmu je naděje na další zdroje energie i surovin, další životní prostor a snad i nový životní styl.
 

Jedním z cílů našich výprav do kosmu je i hledání stop života mimo Zemi. Kosmonautika je však také schopna šířit dál náš život a civilizaci. Předsunuté základny na Měsíci nebo planetách mohou nejprve zálohovat informace a život pro případ nenadálých katastrof. Později si na těchto místech můžeme vybudovat nový životní prostor a nakonec se vydat i k cizím hvězdám a galaxiím.