Weby o kosmonautice: Pro začátečníky | Pro pokročilé | Pro odborníky | Pro zájemce

A co já?

Kosmonautika se na první pohled může zdát pro většinu lidí zcela nedostupná. Záleží ale jen na Vás jak svůj zájem o kosmonautiku rozvinete. Možností je celá řada. Podívejte se, nechte se inspirovat a zkuste to po svém!

Kudy ke kosmonautice

Zájem o kosmonautiku lze rozvíjet různými způsoby. Kosmonautika je tak široký obor, že prakticky každý si může najít oblast, která ho baví a přitom s kosmonautikou souvisí. Podívejme se na pár příkladů.

Sledování kosmonautiky, diskuze o kosmonautice

Pro běžného amatérského zájemce o kosmonautiku je samozřejmě nejsnazší jen sledovat její vývoj a vzdělávat se v této oblasti. Nejlepším periodikem v ČR, věnujícím se pravidelně i kosmonautice, je specializovaný časopis Letectví + Kosmonautika (L+K). O kosmonautice u nás také vycházelo a vychází poměrně dost knih, a to jak od domácích autorů (Codr, Pacner, Toufar, Grün, Přibyl), tak i od autorů zahraničních. Spektrum jde od specializovaných publikací až po výpravné encyklopedie. Přehled dostupné literatury můžete nalézt na http://mek.kosmo.cz/zaklady/literat.htm. Výborným informačním zdrojem je Internet. Z českých zdrojů je nejrozsáhlejší portál www.kosmo.cz, kde jsou soustředěny informace z několika specializovaných serverů, ale funguje zde i diskusní fórum otevřené všem zájemcům.

Autogramy

V Česku existuje Klub sběratelů autogramů (http://web.quick.cz/autogram/), který má sekci sběratelů autogramů astronautů. Předsedou a hlavní postavou sběratelů autogramů u nás je Milan Halousek z Pardubic, který každý měsíc vydává informační zpravodaj Kosmos-News jak v papírové formě, tak i na WWW (http://kosmos-news.kosmo.cz/). Na výše uvedených odkazech se můžete dozvědět podrobnosti a případně kontaktovat další nadšence.

Známky

V Česku působí Česká námětová společnosti SČF, která sdružuje filatelisty, zabývající se námětovou filatelií. Předsedou společnosti je Miloslav Rotport (Rotport@vse.cz). V rámci České námětové společnosti působí sekce Kosmos, která sdružuje zájemce o tuto problematiku. Exponáty s námětem Kosmos je možné zpracovávat jak v podobě klasických námětových exponátů, tak v podobě exponátů astrofilatelistických. Obě skupiny zájemců jsou v sekci zastoupeny. Sekce vydává pro své členy Zpravodaj s informacemi, týkajícími se námětu Kosmos. Redaktorem Zpravodaje a vedoucím sekce Kosmos je pan ing. Julius Cacka. Sekce se schází zhruba 1x měsíčně v pražském Planetáriu

Modelařina

I klasická modelařina jako zájmová činnost může zasáhnout do oblasti kosmonautiky.
Modelářské obory a aktivity, které s kosmonautikou souvisí jsou například:

SW a hry

Základním obecným programem, který může zájemce o kosmonautiku potřebovat je program na výpočet drah umělých kosmických těles a na předpověď jejich průletů nad daným stanovištěm. Dobrý je například Orbitron, pro který existuje i český překlad. Na Internetu jsou i on-line servery pro předpověď průletů družic a v tomto směru zřejmě nejlepší je Heavens Above.

Také počítačových her s kosmonautickou tématikou existuje celá řada, ale pro opravdové nadšence je program ORBITER - A Free Space Flight Simulator. Je to realistický simulátor kosmického letu. Modeluje skutečné fyzikální chování planet a umělých kosmických těles na oběžné dráze i při letu v atmosféře. Můžete například odstartovat ze Země raketoplánem, dostat se na oběžnou dráhu a tam se třeba spojit s ISS. Vše fyzikálně i graficky velice realisticky provedené. Autorem je Dr. Martin Schweiger, Ph.D.

Radioamatéři

S kosmonautikou souvisí i některé aktivity radioamatérů, např.:

Amatérské projekty

Zajímavou amatérskou aktivitou je vytváření projektů a ideových návrhů pro kosmonautiku. Je to zajímavé a užitečné především pro samotné autory projektů (sebevzdělávání, kontakty, týmová práce, spolupráce, přátelství, zábava, ...), ale potenciálně může mít tato aktivita i vliv na rozvoj praktické kosmonautiky (využitím a realizací některých návrhů).

Studium kosmonautiky

V ČR existuje řada hvězdáren a planetárií, které se, mimo jiné, věnují i popularizaci kosmonautiky. Zde se mohou zájemci o kosmonautiku scházet a věnovat se sebevzdělávání, nebo přímo drobným kosmonautickým aktivitám (sběratelství, modelařina, radioamatérství, výstavy, amatérské projekty, příjem družicových dat, sledování družic, ...). Mezi nejaktivnější patří Hvězdárna a planetárium Praha a Hvězdárna Valašské Meziříčí.

Opravdu aktivní zájemci pak mohou na vysokých školách studovat obory, které s kosmonautikou souvisí. Informace najdete např. na serveru http://student.kosmo.cz/ .

Publikování o kosmonautice

Pokud se chcete s ostatními zájemci podělit o svoje poznatky a zážitky z kosmonautiky, můžete své texty publikovat v novinách, časopisech, knihách, ale také třeba na webu v podobě článků nebo příspěvků v diskusních fórech.

Profesionální kosmonautika

Vrcholem zájmu o kosmonautiku je profesionální činnost v tomto oboru. U nás se kosmickému výzkumu věnují některá pracoviště Akademie věd ČR a koordinaci všech akademických i firemních aktivit má na starosti Česká kosmická kancelář.